حسگر برخی از دوربین های سری Rebel T6s و T6i کنون دچار نقص جدی است