تقدیر از فعالان فرهنگی حوزه مهاجرین و خانواده شهدای ایران و افغانستان