چهار هزار مبارز ترکمان در کنار نیروهای عراقی علیه داعش می‌جنگند