رشد ۱.۳ درصدی جمعیت کشور /۷درصد جمعیت بالای ۶۰ سال سن دارند