اسلامیان: به قراردادی که با کی‌روش بستیم، پایبندیم