در مواجهه با جنگنده‌های عربستان حتی یک کیلومتر سرعتم را کم یا زیاد نکردم/ هیبت سعودی ها را شکستیم/باز