صبر مردم یمن دنیا را تکان داد/عربستان درصدد خروج آبرومندانه از عملیات شکست خورده است