پیام تسلیت دانشگاه مذاهب اسلامی در پی درگذشت چهره ماندگار کشور