نامه وارده/ اجازه نمی‌دهیم تراکتور از پرافتخارترین تیم آسیا در آزادی میزبانی کند