مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از سمت خود کناره گیری کرد