اسلامیان: کی‌روش می‌ماند و به کارش ادامه می‌دهد/ صدا و سیما یک ریال از قراردادش را نداده است