بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از پروژه‌ی موزه هنرهای معاصر تبریز