اریکسون اپل را به دلیل زیر پا گذاشتن پتنت‌هایش در اروپا تحت تعقیب قرار داد