طرح جامع مسکن رسما رونمايي شد/ گروه‌بندي ۳ گانه مردم براي خانه‌دار شدن