کشف کالای قاچاق به ارزش 2 میلیارد و 500 میلیون ریال