انتقاد از تعطیلی‌های مکرر لیگ برتر/لیاقت ذوب‌آهن ماندن در لیگ بود