جشنواره رسول مهربانی‌ها در دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار می‌شود