حذف فرسودگی از بناهای تهران عزم ملی مردم و دولت را می‌طلبد