نگاه راهبردی نهاد کتابخانه‌ها بر حوزه کودک و نوجوان متمرکز است