امکان استفاده از کارت‌ های شهروندی در 4000 تاکسی‌ شیراز