حسن بیگی در سمت معاون سیاسی امنیتی استانداری ابقا شد