آلبوم دیوید گیلمور مجوز گرفت/ کنسرت رضا صادقی در اصفهان و بروجن