احیای موقوفات و فرهنگ سازی آن در بین مردم از برکات نظام جمهوری اسلامی است