نگارخانه ای به وسعت هزینه هنگفت بودجه شهری برای هنرمند خارجی/ حمایت BBC و «نیویورک تایمز» از اقدام شهر