رهبر انقلاب از کلیات فرهنگ نگرانند نه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/ صدا و سیما بیش از همه ارگان ها فر