آرزوی یک بازیگر برای کتابخوانی/ خواننده پاپ به «بهار کتاب» می‌رود