افزایش سطح امنیتی در پایگاه‌های نظامی آمریکا به بالاترین سطح طی چهار سال اخیر