کرمانی مقدم: راه آهن سقوط نمی‌کند/ بازی با پیکان حکم مرگ و زندگی را دارد