فیروز کریمی: بارها مربیگری در تیم ملی به من پیشنهاد شد اما نپذیرفتم