قیمت اجاره افزایش نمی‌یابد/مدت انتظار خانه‌دار شدن به 8 سال می‌رسد