اسم و مقام افراد، ملاک بانک‌ها برای اعطلای وام نباشد