آزمون پایش شایستگی کارآفرینی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه امروز برگزار شد