پاشایی: به دنبال سه امتیاز بازی فردا هستیم/نفت تهران خسته است