برخی از وزرا و استانداران تغییر خواهند کرد/هیچ کسی ادعا نمی‌کند بهترین‌ها انتخاب شده‌اند