رئیس کانون هواداران استقلال: رفتار تیموریان مثل پول گرفتنش حرفه‌ ای باشد اتفاقی نمی افتد !