گرامیداشت مقام والای معلم و تجلیل از اساتید نمونه دانشگاه صنعتی اصفهان