خاطره متفاوت آیت‌الله موسوی اردبیلی از قاطعیت امام راحل