فیروز کریمی: لیگ برتر با برنامه‌ریزی خوب و مدونی برگزار نشد