یحیی گل‌محمدی: سرنوشت ما برای آسیایی شدن دست خودمان است