افزایش درآمد سالانه تولید محصولات پتروشیمی به 70 میلیارد دلار در افق 1404