پست‌مدرنیسم غرب ۱۸۰ میلیون نفر را در عصر حاضر پاره‌پاره کرد/ به شوخی می‌گفتیم «مکتب نیاوران»