کاهش 50 درصدی واردات برنج ممنوعه/ سهم 84 درصدی برنج هندی!