قیمت مسکن در فروردین گران شد/ خروج از رکود در نیمه دو سال