مربی صبا: ما به دنبال پیروزی برابر نفت تهران هستیم