گزارش رویترز از «دیپلماسی موسیقی ایران» /آواز طبل و سورنای گروه رستاک از اپرای سلطنتی عمان تا سالن‌ه