عکس/امیر جعفری و خانواده در رستوران گردان برج میلاد