پاشایی: مساوی مقابل نفت برای ما ارزشی ندارد/کلانتری احساس خستگی می کرد و تارتار به او استراحت داد