هر سه امتیاز بازی با استقلال را می‎خواهیم/ شرایط تراکتور خوب نیست