فراخوانی انسان به مهربانی از اهداف عالی جمعیت هلال احمر است