کتاب‌های ارائه شده در بخش بین‌الملل مشکلی نداشته‌اند/استقبال از سرای ادیان و اقلیت‌ها خوب بود